Afdrukken

Mental Coach Wim Linssen

wimwebsiteWim heeft zijn leven vorm gegeven op basis van gezond verstand, logica en intuïtie, waarbij de intuïtie vaak de boventoon voert.

Op 21 jarige leeftijd besloot Wim zelfstandig te worden en is tot op de dag van vandaag nog steeds eigenaar directeur van Flower-Power.BV, Flower-Power OHG en Flower-power.GmbH.In 2001 besloot Wim minder te gaan werken en meer ruimte te maken voor het werken met mensen vanuit zijn passie en hart. Hij noemde zijn project " De zin van de onzin" , we doen vaak onzinnige dingen, maar als we ze allemaal doen moet er toch een zin achter zitten. Wim besloot om projecten op te gaan zetten om het actief burgerschap en sociale integratie op scholen te bevorderen. De muren waar hij vaak tegenaan liep bij overheden en organisaties waren de regels en de manier van communicatie. Zelden werd er energie gestoken in de overeenkomsten en des te meer in de verschillen om doelen te bereiken. Het zijn niet de mensen, maar het systeem waarin we leven, wat niet altijd functioneert. De regels krijgen vaak meer aandacht dan waar ze voor bedoeld zijn en voor de mensen zelf met hun drijfveren is geen ruimte meer. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden ging hij op zoek naar projecten die wereldwijd al succesvol waren opgezet voor het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale integratie.